Warunki korzystania

Każdy dział Strefy Wydarzeń posiada oddzielny system rejestracji i regulamin, prosimy zapoznać się przed korzystaniem.

Niedozwolone na Strefie Wydarzeń:
- treści pornograficzne
- treści łamiące prawo polskie, prawo międzynarodowe, dobre obyczaje i normy moralne
- treści łamiące prawa autorskie
- treści obrażające innych
- dyskryminacja
- promocja działalności komercyjnej
- spamowanie w każdej postaci

Portal Strefa Wydarzeń służy jedynie w celach informacyjnych i nie bierze odpowiedzialności za organizację i przebieg ogłaszanych wydarzeń!